תעודה גמולוגית הינה מסמך שמופק ע״י מעבדה גמולוגית שאומר בעיקרו שני דברים:

1. מהי אותה אבן שנבחנה במעבדה - האם מדובר ביהלום, רובי, אמרלד או בכלל זכוכית

2. מהו הטיב של אותה האבן - האם האבן עברה טיפולים. מה הצבע והניקיון של האבן.

חשוב! לא כל התעודות הגמולוגיות אותו הדבר. יש תעודות שאינן בעלות ערך שכן המעבדה שמנפיקה אותן אינה מעבדה מהימנה.

מעבדות מהימנות ליהלומים 

GIA – Gemological Institute of America

 

ביהלומים התעודה הטובה ביותר שמהווה את הסטנדרט בבדיקה ובהערכה של יהלומים היא תעודה של ה GIA Gemological Institute of America . חשוב לשים לב ולא להתבלבל! יש תעודות בעלות שמות דומים (משחקי מילים ואתיות) אך על אף השם הדומה אין הן דומות כלל וכלל לתעודה של ה GIA.

כל מעבדה אשר אינה GIA יש להיוועץ עם יהלומן מקצועי אשר יבדוק את איכותה ומהימנותה של התעודה ועדיף גם את היהלום עצמו.

דוגמא לתעודת GIA